Serwis oprogramowania - roczna uługa wsparcia i aktualizacji dla oprogramowania ADManager Plus Professional oraz ADAudit Plus Professional

» Notice description

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest roczna usługa wsparcia i aktualizacji dla oprogramowania ADManager Plus Professional oraz ADAudit Plus Professional.
2. Zamówienie należy wykonać zgodnie z projektem umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ oraz opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
3. Wykonawca musi być autoryzowanym partnerem Manage Engine. Wsparcie techniczne musi pochodzić z oficjalnego i autoryzowanego kanału dystrybucji producenta, a w przypadku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom, Zamawiający wymaga aby podwykonawca/ -cy był/-li autoryzowanymi partnerami Producenta.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 09:00


» Location

Warszawska 13 lok. 7U
Białystok 15-062
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Maintenance and support

» Buyer data

Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku
Warszawska 13 lok. 7U
Białystok 15-062
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in