Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pęczniew

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Pęczniew wraz z wyposażeniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w pkt. III SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.07.2020 | 10:00


» Location

Główna 14
Pęczniew 99-235
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Ochotnicza Straż Pożarna w Pęczniewie
Główna 14
Pęczniew 99-235
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in