Budowa oświetlenia ulicy Napierskiego oraz ulicy Olimpijskiej w Radomiu

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicy Napierskiego oraz ulicy Olimpijskiej w Radomiu. Zamówienie obejmuje: - montaż i stawianie słupów wraz z oprawami, - układanie kabli, bednarki, rur osłonowych oraz wykonanie uziomów, - wykonanie wykopów wraz z usunięciem istniejących nawierzchni, ich zasypanie i zagęszczenie oraz humusowanie i obsianie trawą, - wykonanie przewiertów pod istniejącymi nawierzchniami. Zakres przedmiotu zamówienia: montaż 3 słupów stalowych, 2 słupów przelotowych, 1 słupa krańcowego oraz 7 opraw oświetleniowych LED, ułożenie kabla typu YAKY 4x35 mm2 – 120 m.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.07.2020 | 10:00


» Location

Traugutta 30/30A
Radom 26-600
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
Traugutta 30/30A
Radom 26-600
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in