Dostawa endoprotez bezcementowych stawu biodrowego

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa endoprotez bezcementowych stawu biodrowego.

1.1Specyfikację asortymentowo- ilościowo-cenową i standardy jakościowe odnoszące się do
wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 2 do SIWZ, który
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 09:30


» Location

ul. Św. Józefa 53-59
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
ul. Św. Józefa 53-59
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Health care, medical equipment and services, veterinary medicine category published on OnePlace in last 10 days.