Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej” na terenach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7

» Notice description

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej” na terenach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7. Dokumentację projektową należy wykonać jako jedno opracowanie z podziałem na dwie części, tj.: • Część I pn. Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79, • Część II pn. Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7. Część I opracowywanie dokumentacji projektowej ma służyć budowie farmy fotowoltaicznej na gruncie oraz na dachach budynków głównego i techniczno-gospodarczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79. Planowana inwestycja budowy farmy fotowoltaicznej przy ul. Poznańskiej 79 ma na celu wytwarzanie energii elektrycznej z energii słonecznej o łącznej mocy nominalnej do 1 000 kW. Przedsięwzięcie realizowane będzie w jednostce ewidencyjnej: M. KALISZ, w obrębie ewidencyjnym: 039 OGRODY, na działkach ewidencyjnych nr: 12, 13, 14/1, 15/4, 16/2, 17/2 . Część II opracowywanie dokumentacji ma służyć budowie farmy fotowoltaicznej na gruncie oraz na dachach budynków „A”, „B” i „C” Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7. Planowana inwestycja budowy farmy fotowoltaicznej przy ul. Toruńskiej 7 ma na celu wytwarzanie energii elektrycznej z energii słonecznej o łącznej mocy nominalnej do 500 kW. Przedsięwzięcie realizowane będzie w jednostce ewidencyjnej: M. KALISZ, w obrębie ewidencyjnym: 027 CHMIELNIK , na działce ewidencyjnej nr: 41/4. Planowana inwestycja budowy farmy fotowoltaicznej powinna składać się z niezbędnej infrastruktury technicznej (konstrukcje i elementy montażowe, panele fotowoltaiczne, inwertery DC/AC, okablowanie solarne, kontenerowe rozdzielnice nn/SN, układy pomiarowo – zabezpieczające, linie kablowe, monitoring pracy instalacji, instalacje odgromowe oraz pozostałe oprzyrządowanie) służącej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej. Wytworzona energia elektryczna w farmie fotowoltaicznej będzie zużywana wyłącznie na potrzeby związane z działalnością Szpitala. Dokumentacja winna zawierać wszelkie projekty, schematy, w tym plany instalacji elektrycznych i przeciwporażeniowych, podłączenia do istniejącej infrastruktury energetycznej obiektu oraz trasy i schematy kabli zasilających, sterowania, uziemienia odgromowe, przeciwprzepięcia wraz z niezbędnym rurowaniem i przebudową lub wymianą tablic rozdzielczych. W przypadku konieczności zmian w obecnej instalacji odgromowej należy zachować odpowiednie odstępy izolacyjne.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 09:00


» Location

Poznańska 79
Kalisz 62-800
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
Poznańska 79
Kalisz 62-800
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in