„Modernizacja dwóch odcinków dróg na terenie gminy Werbkowice o łącznej długości 1004 m.

» Notice description

„Modernizacja dwóch odcinków dróg na terenie gminy Werbkowice o łącznej długości 1004 m.
5.1 Opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części:

1) część 1 - Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 111253L w m. Hostynne gm. Werbkowice od km 0+ 805 do km 1+209 długości 404 m.
W ramach tego zadania należy wykonać:
a) Remont istniejącej nawierzchni mieszanką kruszywa 0/31,5 mm wraz z zagęszczeniem w ilości 218,16 m3;;
b) Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm -2020,00 m2 .

2) część 2 - Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 111250L w m. Podhorce gm. Werbkowice od km od km 0+ 890 do km 1+490 długości 600 m.
W ramach tego zadania należy wykonać:
a) Remont istniejącej nawierzchni mieszanką kruszywa 0/31,5 mm wraz z zagęszczeniem w ilości 378 m3;;
b) Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm -2400,00 m2 .

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

31.07.2020 | 10:00


» Location

ul. Zamojska 1
Werbkowice 22-550
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy
ul. Zamojska 1
Werbkowice 22-550
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in