Zaprojektowanie i wykonanie remontu łazienek w budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w formule „zaprojektuj i wybuduj”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu 5 łazienek w Urzędzie Statystycznym w Gdańsku przy ul. Danusi 4 w Gdańsku. W ramach zamówienia należy:
1)wykonać inwentaryzację do celów projektowych, 2)wykonać projekt budowlany z elementami wykonawczymi uwzględniającymi niezbędne remontowe prace budowlane, remont instalacji sanitarnych, montaż rur doprowadzających ciepłą wodę od węzła centralnego ogrzewania, aranżację wnętrza (dokumentacja projektowa architektoniczna wybranej koncepcji musi zawierać rozwinięcie ścian, projekt podłóg, sufitów, detali architektonicznych, lokalizacji punktów instalacji elektrycznej i sanitarnej), 3)podłączenie nowej instalacji wody ciepłej (od węzła c.o. – piwnica do IV pietra), 4)projekt musi uwzględniać zaprojektowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku Urzędu, 5)wykonać prace remontowe 5 łazienek określone w projekcie budowlanym, 6)po zakończeniu robót wykonać dokumentację powykonawczą. Przedmiot zamówienia został opisany Programem Funkcjonalno-użytkowym.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.07.2020 | 11:00


» Location

ul. Danusi 4
Gdańsk 80-434
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Urząd Statystyczny w Gdańsku
ul. Danusi 4
Gdańsk 80-434
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in