Świadczenie usługi nadzoru technicznego nad prawidłowym wykonaniem digitalizacji, weryfikacji i poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB dla wybranych jednostek ewidencyjnych Powiatu Gorlickiego w ramach projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Gorlickiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia w ujęciu ogólnym jest usługa, mająca na celu realizację zadania, obejmującą monitoring przebiegu oraz kontrolę techniczną prac wykonywanych w ramach zamówień dotyczących digitalizacji, weryfikacji i poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB dla wybranych jednostek ewidencyjnych Powiatu Gorlickiego. Kontroli technicznej podlegają wszystkie prace geodezyjne i kartograficzne, zbiory danych dla jednostki ewidencyjnej dotyczące wykonywanych prac wraz ze związaną z tymi zbiorami dokumentacją techniczną, powstałą w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków, utworzeniem zbiorów danych przestrzennych i opisowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający podstawy formalno – prawne, wytyczne i warunki techniczne, zakres rzeczowy - stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.07.2020 | 09:30


» Location

Biecka 3
Gorlice 38-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Starostwo Powiatowe w Gorlicach
Biecka 3
Gorlice 38-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in