Dostawa oraz instalacja sprzętu IT wraz z oprogramowaniem, skanerów, urządzeń drukujących, monitorów interaktywnych w ramach projektu: "Kreatywni w Centrum", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

» Notice description

3.1 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa oraz instalacja sprzętu IT wraz z oprogramowaniem, skanerów, urządzeń drukujących, monitorów interaktywnych w ramach projektu: "Kreatywni w Centrum", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
1 Jednostka centralna zestawu komputerowego 11 szt
2 Monitor do zestawu komputerowego 11 szt
3 Skaner fotograficzny do oryginałów nieprzeźroczystych 3 szt
4 Skaner fotograficzny do oryginałów transparentnych 3 szt
5 Drukarka fotograficzna A3 4 szt
6 Przenośny komputer wraz z systemem operacyjnym 48 szt
7 Drukarka laserowa monochromatyczna ze skanerem i kopiarką 3 szt
8 Monitor interaktywny 3 szt

CPV:
Główny kod CPV:
30236000-2 Rożny sprzęt komputerowy
Pozostałe kody:
30213000-5 Komputery osobiste
30237400-3 Akcesoria do wprowadzania danych
30237200-1 Akcesoria komputerowe
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48760000-3 Pakiet oprogramowania do ochrony antywirusowej
30213100-6 Komputery przenośne
42962000-7 Urządzenia drukujące i graficzne
30232100-5 Drukarki i plotery
32322000-6 Urządzenia multimedialne
30231320-6 Monitory dotykowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, a zasady realizacji zamówienia w Załączniku nr 5 - Wzór umowy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 08:45


» Location

Stefana Żeromskiego 115
Łódź 90-542
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi
Stefana Żeromskiego 115
Łódź 90-542
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from IT and telecommunications category published on OnePlace in last 10 days.