Zaprojektuj i wybuduj - Wykonanie dokumentacji wraz z wykonaniem iniekcji zapory czołowej Zbiornika Karpacz

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są roboty konstrukcyjno-remontowe pn. Zaprojektuj i wybuduj - Wykonanie dokumentacji wraz z wykonaniem iniekcji zapory czołowej Zbiornika Karpacz w formule zaprojektuj i wybuduj na postawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ (m.in. uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji, zgód, opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja prac).
Elementem wyjściowym do rozpoczęcia prac będzie dokumentacja techniczna wykonana przez Wykonawcę w oparciu o zatwierdzony przez Inwestora wariant rozwiązań technicznych w przeciągu 6 tygodni od momentu podpisania umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.07.2020 | 09:00


» Location

Jaśkiewicza 24
Lwówek Śląski 59-600
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses

» Buyer data

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim
Jaśkiewicza 24
Lwówek Śląski 59-600
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in