Wykonanie prac adaptacyjnych w ramach projektu Utworzenie świetlicy środowiskowej w Kurowie, Gmina Lipnik

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie prac adaptacyjnych w ramach „Wykonanie prac adaptacyjnych w ramach projektu „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Kurowie, Gmina Lipnik”
zamówienie obejmuje:
Adaptację budynku na świetlice środowiskową w Kurowie – roboty budowlane
i instalacje centralnego ogrzewania, elektryczna i sanitarna
Zakres prac obejmuje:
- remont posadzki,
- roboty rozbiórkowe,
- izolacje podłóg,
- podłoża i posadzki,
- pokrywanie podłóg,
- wymiana stolarki okiennej,
- ścianki działowe,
- tynki wewnętrzne,
- ślusarka i stolarka drzwiowa,
- roboty malarskie,
- instalacja centralnego ogrzewania,
- instalacja sanitarna wod-kan.
- roboty elektryczne

Szczegółowy zakres przedstawiony w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót (zał. 9) oraz
w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. 10).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.07.2020 | 13:00


» Location

Lipnik
Lipnik 27-540
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku
Lipnik
Lipnik 27-540
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in