„Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) zgodnej z pojęciowym modelem danych BDOT500, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015r. poz. 2028), zwanym dalej rozporządzeniem w sprawie BDOT500.”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest „Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) zgodnej z pojęciowym modelem danych BDOT500, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015r. poz. 2028).”
Przedmiot zamówienia obejmuje monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych utworzeniem inicjalnej bazy BDOT500 dla 13 jednostek ewidencyjnych podzielonych na 9 zadań:

1 260101_4 Busko-Zdrój – miasto
2 260101_5 Busko-Zdrój – obszar wiejski
3 260102_2 Gnojno
4 260103_4 Nowy Korczyn – miasto
260103_5 Nowy Korczyn – obszar wiejski
5 260104_4 Pacanów – miasto
260104_5 Pacanów – obszar wiejski
6 260105_2 Solec-Zdrój
7 260106_4 Stopnica – miasto
260106_5 Stopnica – obszar wiejski
8 260107_2 Tuczępy
9 260108_4 Wiślica – miasto
260108_5 Wiślica – obszar wiejski
260108_5 Wiślica – obszar wiejski
260108_5 Wiślica – obszar wiejski


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ.

Zamówienie jest współfinansowania z środków UE w ramach projektu RPSW.07.01.00-26-0009/17 pod nazwą e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego w ramach działania Rozwój e-społeczeństwa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 10:00


» Location

ul. Mickiewicza 15
Busko-Zdrój 28-100
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Powiat Buski
ul. Mickiewicza 15
Busko-Zdrój 28-100
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in