Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla ośrodków wypoczynkowych Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na cztery części.

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla ośrodków wypoczynkowych Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na cztery części.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.07.2020 | 10:00


» Location

ul. Antoniego Kocjana 3
Warszawa 01-473
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Laundry washing and dry-cleaning

» Buyer data

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budźetowej Mazovia
ul. Antoniego Kocjana 3
Warszawa 01-473
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in