Produkt leczniczy: L-Carnitine

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktu leczniczego: L-Carnitine w ramach programu lekowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Zał. nr 2 do SIWZ – tabela asortymentowo-cenowa.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 09:30


» Location

ul. Kasprzaka
Warszawa 01-211
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Instytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka
Warszawa 01-211
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in