Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy drogi w ul. Buczka i S. Faustyny.

» Notice description

Rodzaj przedmiotu zamówienia: usługa.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej:
Zadanie A - opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy drogi - ul. Buczka (na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Poprzecznej) wraz z odwodnieniem
Zadanie B – opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy ul. S. Faustyny wraz z odwodnieniem oraz przebudową cieku Bocianka na długości ok. 100mb (odcinek od ul. Targowej do ul. Wysokiej)
Szczegółowy przedmiot zamówienia opisany jest w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz w Dodatku A do Załącznika nr 1 do SIWZ – koncepcji „przebudowy rowu Bocianka w Luboniu na odcinku od ul. targowej do ul. Wysokiej”), który jest zamieszczony na stronie internetowej pod linkiem: http://lubon.kylos.pl/przetargi/BMK.ZP.271.01.12.2020/.
Obowiązki umowne opisane są w Załączniku nr 4 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.07.2020 | 09:55


» Location

E. Bojanowskiego 2
Luboń 62-030
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Miasto Luboń
E. Bojanowskiego 2
Luboń 62-030
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in