Wykonanie robót remontowo-budowlanych pomieszczeń socjalnych S09 i S11, w budynku Ministerstwa Rozwoju, przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót remontowo-budowlanych pomieszczeń socjalnych S09 i S11 w budynku Ministerstwa Rozwoju, z siedzibą przy Pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.07.2020 | 09:00


» Location

Plac Trzech Krzyży 3/5
Warszawa 00-507
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Ministerstwo Rozwoju
Plac Trzech Krzyży 3/5
Warszawa 00-507
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in