Dostawa oprogramowania

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnego rodzaju oprogramowania komputerowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 5 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 10:00


» Location

Rynek 1
Krosno 38-400
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Licences and software

» Buyer data

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
Rynek 1
Krosno 38-400
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in