Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy w okresie od 01.12.2020 r. do 30.04.2021 r.

» Notice description

Przedmiotem niniejszego zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zimowym utrzymaniem czystości i porządku dróg zarządzanych przez Dzielnicę Ursus m. st. Warszawy. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 do S.I.W.Z. - Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 2 do S.I.W.Z. - Istotne postanowienia umowy wraz z załącznikami.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.07.2020 | 10:00


» Location

Plac Czerwca 1976 roku nr 1 -
Warszawa 02-495
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Ursus
Plac Czerwca 1976 roku nr 1 -
Warszawa 02-495
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in