Usługi wycen nieruchomości położonych na terenie powiatu słupskiego, lęborskiego oraz bytowskiego i człuchowskiego, województwo pomorskie

» Notice description

1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług:
1) wyceny nieruchomości będących w Zasobie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Pruszczu Gdańskim położonych na terenie powiatu słupskiego, lęborskiego, bytowskiego i człuchowskiego, województwo pomorskie;
2) wyceny w zakresie nieruchomości nie będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa dla celów realizacji ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego położonych na terenie powiatu słupskiego, lęborskiego, bytowskiego i człuchowskiego, województwo pomorskie;
w ilościach wyszczególnionych w załączniku 1A do SIWZ, który jednocześnie jest Formularzem cenowym.
1.2 Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części – dwa zadania.
1.3 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
1.4 Wycena obejmuje określenie wartości rynkowej nieruchomości dla celów wynikających z ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

21.07.2020 | 10:00


» Location

Powstańców Warszawy 28
Pruszcz Gdański 83-000
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim
Powstańców Warszawy 28
Pruszcz Gdański 83-000
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in