OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowy oświetlenia z podziałem na następujące zadania:
1) Projekt techniczny budowy oświetlenia chodnika w Wiślinie ul. Słoneczna i w Bystrej ul. Jesionowa (sołectwo Bystra i Wiślina)
2) Projekt techniczny budowy oświetlenia drogowego w Krępcu
3) Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Brzozowej w Radunicy
4) Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Podmiejskiej w Radunicy
5) Projekt techniczny budowy oświetlenia trzech przejść dla pieszych na ulicy Gdańskiej w Żukczynie
6) Projekt techniczny budowy oświetlenia przy ulicy Gdańskiej w Rusocinie (droga powiatowa)
2. Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego dla poszczególnych zadań został określony w opisach przedmiotu zamówienia stanowiących zał. nr 7a, 7b, 7c,7d, 7e, 7f do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 12:00


» Location

Zakątek 1
Juszkowo 83-000
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Gmina Pruszcz Gdański
Zakątek 1
Juszkowo 83-000
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in