Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne brzegów jeziora Niskie Brodno w Brodnicy

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie pomostu kąpielowego, a w jego ramach: wiata widokowa, wieża skoków, ścianka wspinaczkowa, hamak – siatka, zjeżdżalnia, wodny plac zabaw, pomost dla żaglówek i wędkarzy plac rekreacyjny, plac ćwiczeń, wiata grilla, budynek przebieralni, budynek hangaru z zapleczem, parking, slip i inne nawierzchnie oraz wyposażenie. Przewiduje się wykonanie wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, roboty instalacyjne elektryczne, roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został zgodnie z załącznikami od Nr 8 - 150 do SIWZ (przedmiary robót, projekt architektoniczno-wykonawczy, operat wodno-prawny).
Dokumentacja techniczna ze szczegółowymi rozwiązaniami dostępna jest na stronie internetowej http://bip.brodnica.pl oraz do wglądu w Urzędzie Miejskim w Brodnicy, ul. Kamionka 23, pokój 304, telefon: (056) 49-30-614, 629 lub 311, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.07.2020 | 10:00


» Location

ul. Kamionka 23
Brodnica 87-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Miasta Brodnicy
ul. Kamionka 23
Brodnica 87-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in