Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby Muzeum Narodowego w Kielcach

» Notice description

3.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego
w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 833 ze zm.) obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu o prognozowanym wolumenie 2 135 700 kWh, licząc w okresie dostaw, do obiektów Muzeum Narodowego w Kielcach, Plac Zamkowy 1, 25-010 Kielce na użytek własny, do celów grzewczych

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 10:00


» Location

Pl. Zamkowy 1
Kielce 25-010
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Gaseous fuels

» Buyer data

Muzeum Narodowe w Kielcach
Pl. Zamkowy 1
Kielce 25-010
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in