„Opracowanie, wykonanie i wdrożenie mobilnej aplikacji nawigacyjnej dla terenu kampusu WAT z uwzględnieniem szczególnych potrzeb osób niewidomych i niedowidzących, opracowanej w środowisku Android oraz iOS wraz ze świadczeniem usług serwisowych i wsparcia technicznego aplikacji"

» Notice description

Opracowanie, wykonanie i wdrożenie mobilnej aplikacji nawigacyjnej dla terenu kampusu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, zlokalizowanego przy ul. gen. S. Kaliskiego w Warszawie z uwzględnieniem szczególnych potrzeb osób niewidomych i niedowidzących, opracowanej w środowisku Android oraz iOS wraz ze świadczeniem usług serwisowych i wsparcia technicznego w okresie 36 miesięcy od momentu uruchomienia aplikacji".

Szczegółowy opis techniczny znajduje się w załączniku nr 3A do SIWZ.

Celem opracowania, wykonania i wdrożenia aplikacji mobilnej dla osób z niepełnosprawnościami (Android, iOS) jest umożliwienie sprawnego poruszania się po kampusie WAT przy wykorzystaniu smartfona z dostępem do Internetu.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

31.07.2020 | 09:00


» Location

gen. Sylwestra Kaliskiego 2
Warszawa 00-908
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Internet and telephone services

» Buyer data

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
gen. Sylwestra Kaliskiego 2
Warszawa 00-908
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in