Wykonanie sieci lokalnej w pracowniach digitalizacyjnych i czytelniach w ramach projektu pn.: „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci lokalnej w pracowniach digitalizacyjnych i czytelniach Biblioteki Śląskiej w ramach projektu pn.: „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”.
2. Szczegółowy zakres prac, użytych urządzeń i materiałów został określony Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, którego składowe stanowią załączniki:
Załącznik nr 1a I ETAP Projekt wykonawczy – sieć lokalna - PD
Załącznik nr 1b II ETAP Projekt wykonawczy – sieć lokalna - Czytelnie

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.07.2020 | 09:00


» Location

pl. Rady Europy 1
Katowice 40-021
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Biblioteka Śląska w Katowicach
pl. Rady Europy 1
Katowice 40-021
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in