Przebudowa drogi gminnej Nr 370250W w m. Mochowo

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 370250W w m. Mochowo. Zakres robót: wykonanie jezdni z betonu asfaltowego o długości 1,203 km; wykonanie chodnika z kostki betonowej; wykonanie zjazdów w ciągu chodnika z kostki betonowej; wykonanie poboczy; odmulenie/odtworzenie istniejących rowów przydrożnych; wymiana przepustów pod zjazdami; wycinka drzew i krzewów; wprowadzenie stałej organizacji ruchu; rozebranie istniejącego utwardzenia terenu z kostki betonowej wraz z jej odtworzeniem przy budynku OSP. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i STWiOR

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.07.2020 | 10:30


» Location

Sierpecka 2
Mochowo 09-214
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Mochowo
Sierpecka 2
Mochowo 09-214
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in