Remont drogi powiatowej nr 1507 L na odcinku Szczuchnia – Rawa.

» Notice description

Remont drogi powiatowej nr 1507 L na odcinku Szczuchnia – Rawa.
Remont drogi polega na wyrównaniu istniejącej nawierzchni mieszanką mineralo - bitumiczną o średniej grubości 3 cm i wykonaniu warstwy ścieralnej grubości 3 cm na długości 340 m.
Szczegółowy zakres prac określony jest w Kosztorysie Ofertowym oraz w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.07.2020 | 11:00


» Location

Krańcowa 6
Lubartów 21-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie
Krańcowa 6
Lubartów 21-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in