ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE PRZEWOZU DZIECI I MŁODZIEŻY DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DOWOZACH ZAMKNIĘTYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych i z placówek oświatowych na terenie Gminy Pruszcz Gdański wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2020/2021.
2. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na dwie części:
1) Zadanie nr 1 – część wyżynna
2) Zadanie nr 2 – część nizinna
3. Przewozy odbywać się będą zgodnie z planem zajęć szkolnych we wszystkie dni nauki szkolnej
w okresie od 01.09.2020 r. do 25 czerwca 2021 r. za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, przerw świątecznych i ferii zimowych.
4. Rozkłady jazdy na poszczególnych trasach określone zostały w załączniku nr 7 do SIWZ.
5. Zamawiający wymaga, aby przewoźnik dysponował sprawnymi odpowiednio oznakowanymi środkami transportu o wystarczającej liczbie miejsc w celu właściwej realizacji każdego z przewozów. Ilość środków transportu (busy/autobusy) należy dostosować do częstotliwości kursów i ilości przewożonych osób na poszczególnych liniach.
6. Liczba dni nauki w roku szkolnym 2020/2021 określone zostały w załączniku nr 8 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 12:00


» Location

Zakątek 1
Juszkowo 83-000
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Passenger transport services

» Buyer data

Gmina Pruszcz Gdański
Zakątek 1
Juszkowo 83-000
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in