Dostawa nawozów dla IUNG-PIB w Puławach Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Kępa.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nawozów dla IUNG-PIB w Puławach Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Kępa. Zamówienie składa się z 3 części :
1) Dostawa nawozu fosforowego – w ilości 24 ton.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ
2) Dostawa nawozu potasowego – w ilości 12 ton.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ
3) Dostawa nawozu wieloskładnikowego – w ilości 120 ton.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 09:00


» Location

24-100 Puławy


» Category assortment

  • Fertilisers, plant protection products and agrochemicals

» Buyer data

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czartoryskich 8
24-100 Puławy
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Chemicals category published on OnePlace in last 10 days.