Dostawa wyrobów medycznych z podziałem na 3 zadania

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest:
- Zadanie Nr 1 - dostawa pediatrycznych zamkniętych systemów do odsysania z rurki intubacyjnej i tracheostomijnej wraz z drenami oraz sterylnych zestawów do pobierania próbek wydzieliny pacjenta,
- Zadanie Nr 2 – dostawa akcesoriów do inkubatora transportowego GT 5400,
- Zadanie Nr 3 – dostawa sprzętu do anestezjologii.
2. Specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową z parametrami techniczno-użytkowymi zamawianych wyrobów i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określają dokładnie Załączniki od Nr 2/1 do 2/3 do SIWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 09:30


» Location

ul. Św. Józefa 53-59
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
ul. Św. Józefa 53-59
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Health care, medical equipment and services, veterinary medicine category published on OnePlace in last 10 days.