Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbie”

» Notice description

1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej/grawitacyjnej w m. Łagów-Gronów, stacji zlewczej na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Pławiu wraz z niezbędną infrastrukturą, przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscu istniejącej stacji ujęcia wody w m. Połupin.
2) Zamówienie zostało podzielone na 3 części:
a) Część 1 - Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej/grawitacyjnej Łagów-Gronów
b) Część 2 - Wykonanie kompletnej stacji zlewczej wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Pław
c) Część 3 - Technologiczna zmiana stacji ujęcia wody na stację uzdatniania wody w Połupinie

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.07.2020 | 10:00


» Location

ul. Szeroka 4
Dąbie 66-615
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Dąbie
ul. Szeroka 4
Dąbie 66-615
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in