Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do dializy otrzewnowej ADO, CADO.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do dializy otrzewnowej ADO, CADO.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 10:00


» Location

02-097 Warszawa


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1A
02-097 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in