Dostawy leków różnych, preparatów z podziałem na pakiety

» Notice description

Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem są: Dostawy leków różnych, preparatów z podziałem na pakiety, zwane dalej „artykułami” w asortymencie i ilościach określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym zawierającym opis przedmiotu zamówienia stanowiącym integralną część SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 09:30


» Location

ul. Niekłańska 42484
Warszawa 03-924
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Niekłańska 42484
Warszawa 03-924
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in