Modernizacja budynku Stynka w Ośrodku Wypoczynkowym Łańsk – w systemie zaprojektuj i wybuduj numer postępowania: 2020/52/COAR

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Stynka na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Łańsku, gmina Stawiguda, w ramach realizacji części 1 zadania pt. „Modernizacja budynku Stynka w OW Łańsk – w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Zamówienie składa się dwóch etapów: Etap I – obejmujący wykonie wielobranżowej dokumentacji projektowej W zakresie realizacji Etapu I jest wykonanie projektu architektoniczno- budowlanego (wielobranżowego) pn. Termomodernizacja budynku Stynka na terenie OW Łańsk w gminie Stawiguda w ramach części 1 zadania p.t. „Modernizacja budynku Stynka w OW Łańsk”, wraz z rozwiązaniami/elementami/detalami jak do projektu wykonawczego oraz projektu organizacji robót i harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz z zestawieniem kosztów prac projektowych i robót oraz urządzeń/materiałów; Dokumentacja projektowa z Etapu I powinna zawierać: 1) Wymagane branże niezbędne do realizacji przedmiotowego zadania; 2) Projekt architektoniczno- budowlany (wielobranżowy) wraz z elementami/detalami jak do projektu wykonawczego; 3) Projekt organizacji robót wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót; 4) Zestawienie kosztów prac projektowych, robót oraz urządzeń/materiałów; 5) Wszelkie uzgodnienia branżowe w tym m.in. z rzeczoznawcą ppoż., rzeczoznawcą sanitarnym (o ile będą niezbędne). 2.2 Etap II – obejmujący wykonanie robót budowlano- instalacyjnych określonych w PFU (stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) wraz z rozwiązaniami, które będą wynikać z zaakceptowanej przez Zamawiającego w Etapie I wielobranżowej dokumentacji projektowej. W tym etapie projektanci ze strony Wykonawcy będą pełnić nadzór autorski przy realizacji robót - wynagrodzenie za nadzór autorski ma być już uwzględniony w cenie oferty dla przedmiotowego zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.07.2020 | 11:00


» Location

ul. Powsińska 69/71
Warszawa 02-903
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Centrum Obsługi Administracji Rządowej
ul. Powsińska 69/71
Warszawa 02-903
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in