Dostawa trzewików roboczych NEO

» Notice description

Zapraszamy do udziału w postępowaniu na dostawę asortymentu wskazanego w Złączniku nr 2 znajdującego się w zakładce "DOKUMENTY".
1)Trzewiki robocze NEO (nr ref. 82-151) S3 SRC wg normy EN ISO 20345 - 126 par
Szczegółowy opis produktu i ilości znajdują się w Załączniku nr 2.Uwagi:
1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP – magazyn Zamawiającego – NJGT Grupa TAURON Jaworzno ul. Energetyków 15- wg Incoterms 2020,
- termin ważności oferty nie krótszy niz: 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- deklaracja dostawcy, że gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostawy,
- zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru pozycji z oferty,
- towar musi być fabrycznie nowy,
- wymagany dowód dostawy,
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków ujętych w "Opisie zapytania". Wykonawca składając ofertę potwierdza, że jest ona zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
2. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na która składana jest oferta, na podstawie której system przelicza łączna wartość złożonej oferty dla danej pozycji.
3. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta oraz załącznik nr 1 .
5.Zastrzezenia Zamawiającego:
5.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
5.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx
- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
- szczegółowy opis pozycji objętych zapytaniem znajduje się pod znacznikiem "lupki".
6. Ilości ujęte w zamówieniu mają charakter planowy i mogą ulec zmniejszeniu lub całkowitej rezygnacji z zakupu. Z tego tytułu Dostawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.07.2020 | 12:00


» Location

Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.
Energetyków 15
43-603 Jaworzno


» Category assortment

  • Fire-fighting equipment

» Buyer data

Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.


» Contact details

Available after sign in

Sign in