Dostawa MONITOR POMIARÓW SPECJALNYCH 3500/62 BENTLY NEVADA do TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini.

» Notice description

RUNDA NR 2 „Negocjacje" Prosimy o uwzględnienie maksymalnego możliwego upustu:

(573-723-876-0) MONITOR POMIARÓW SPECJALNYCH 3500/62 BENTLY NEVADA – 1 szt.

W składa karty pomiarowej wchodzi:
163179-03 3500/62 Process Variable Mon
136294-01 Iso 4 to 20 mA I/O w Internal

Dopuszczam produkty równoważne pod warunkiem, że zaproponowane urządzenie będzie w pełni kompatybilne z systemem Bently-Nevada 3500 tj programowo, elektroniczne.
W sprawach technicznych proszę o kontakt z Panem Dudek Marcin (tel. 693911431)
mail: marcin.dudek2@tauron-wytwarzanie.pl
UWAGI:
- Przy składaniu oferty prosimy o dołączenie deklaracji zgodności / kartę produktu.
- Szczegółowy opis pozycji objętych zapytaniem znajduje się pod znacznikiem "lupki" (opis szczegółowy).
1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP magazyn Zamawiającego TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini, 32-541 Trzebinia. wg. Incoterms 2010.
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- oferent gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostawy.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu wybranych pozycji ze złożonej oferty,
- towar musi być fabrycznie nowy.
- przy dostawie wymagany świadectwo jakości, certyfikat, instrukcja użytkowania.
Złożenie oferty jest równoważne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego oraz stanowi potwierdzeniem, że złożona oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu.
2. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta i na podstawie której system przeliczy łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji (w cenie ofertowej netto produktu należy uwzględnić jego cenę , cenę transportu, cło w przypadku importu (gdy obowiązuje) oraz inne składniki np. rabaty, upusty i.t.p.).
3. W zakładce dokumenty znajduje się
- Podręcznik Oferenta
4. Zastrzeżenia Zamawiającego:
4.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
4.2. Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-mail.
Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.07.2020 | 15:00


» Location

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Category assortment

  • Measuring equipment and monitoring systems

» Buyer data

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in