EZU- badanie rynku_zgłoszenie udziału w postępowaniu na dostawy środków smarnych specjalistycznych NCH

» Notice description

TAURON Wytwarzanie S.A. - Departament Zakupów planuje przeprowadzenie postępowania na sukcesywne dostawy środków smarnych specjalistycznych NCH do Oddziałów TAURON Wytwarzanie S.A.
------------------------------------
Zamawiający nie dopuszcza produktów równoważnych.

Wykonawców mogących zrealizować przedmiot zamówienia i zainteresowanych udziałem w przyszłym postępowaniu prosimy o stosowne potwierdzenie poprzez wybór z listy rozwijalnej formularza elektronicznego opcji "tak"

Następnie proszę przesłać informację w systemie korzystając z opcji "zapisz" i "złóż ofertę".
Celem badania rynku jest pozyskanie przez TAURON Wytwarzanie S.A. informacji w zakresie potencjalnych Wykonawców przedmiotu zamówienia.
Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.
Niniejsze Ogłoszenie stanowi jedynie zaproszenie do udziału w badaniu rynku.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu badania rynku zawiera załącznik nr 1-Formularz RFI

----------------------------------------

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.07.2020 | 13:00


» Location

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Category assortment

  • Consumables for machines and equipment

» Buyer data

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in