Dostawa zestawu ewaluacyjnego z macierzą programowalną FPGA na potrzeby projektu nr POIR.01.01.01-00-1025/19-00 pn. „Definiowany programowo, uniwersalny interfejs radiowy inteligentnych urządzeń Internetu Rzeczy” realizowanego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu ewaluacyjnego z macierzą programowalną FPGA dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Przedmiot zamówienia obejmuje jego dostawę do siedziby Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia dostarczony przez Wykonawcę był fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji, nie powystawowy i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 10:30


» Location

ul. Narutowicza 42686
Gdańsk 80-233
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Electrical and electronic devices

» Buyer data

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
ul. Narutowicza 42686
Gdańsk 80-233
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in