Rewitalizacja obiektów architektury zabytkowej w strefie Starego Miasta w Lubinie – roboty budowlane polegające na wykonaniu prac konserwatorskich dachu i elewacji Baszty Głogowskiej w Lubinie.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja obiektów architektury zabytkowej w strefie Starego Miasta w Lubinie – roboty budowlane polegające na wykonaniu prac konserwatorskich dachu
i elewacji Baszty Głogowskiej w Lubinie. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie : a)remont dachu b)remont elewacji zewnętrznej


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.07.2020 | 09:00


» Location

ul. Kilińskiego 10
Lubin 59-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Miejska Lubin - Urząd Miejski w Lubinie
ul. Kilińskiego 10
Lubin 59-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in