Przebudowa ulicy Cyprysowej w Rokitkach

» Notice description

1. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wraz z rozbudową ulicy Cyprysowej w miejscowości Rokitki - etap nr II i III, stanowiącą drogę wewnętrzną. Długość przebudowywanego odcinka to ok. 685 metrów. Inwestycja będzie realizowana na działkach nr 222; 196/8; 226/48; 223/27; 223/26. W ramach inwestycji planowana/planowane jest m.in.:
• budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej,
• wykonanie przyłączy do wpustów odwodnieniowych wraz z wpustami,
• wykonanie skrzynek rozsączających,
• budowa ciągu pieszo-jezdnego, szer. 5 metrów na łącznym odcinku ok. 686 metrów,
• umocnienie skarp o nachyleniu 1:1 płytami betonowymi,
• budowa pobocza gruntowego szerokości 0,5 m z kruszywa,
• zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej rurami osłonowymi,
• przebudowa istniejących zjazdów z betonowej kostki,
• budowa dojść do istniejących furtek w postaci betonowej kostki,
• zmiana lokalizacji sieci energetycznej,
• zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej energetycznej na przejazdach rurami dwudzielnymi,
• demontaż i przełożenie istniejącej linii kablowej nn- 0,4 kV o długości 1,146 km,
• budowa linii kablowej nn 0,4 kV oświetleniowej – 22 słupy (w etapie I zostały ułożone przepusty kablowe o długości ok.15 m),
• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi,
• roboty porządkowe.
Projektowane odwodnienie:
Odwodnienie nawierzchni z pasa drogowego przewiduje się poprzez spadki poprzeczne i podłużne prowadzące wody opadowe do projektowanego systemu sieci kanalizacji deszczowej w postaci sieci kanalizacji deszczowej (kanał główny grawitacyjny z rur PVC 250 i PVC 200, przykanaliki z rur PVC160, wpusty kanalizacji deszczowej) wraz z odprowadzeniem wód opadowych do zaprojektowanych skrzynek rozsączających.
2. Szczegółowy zakres prac został przedstawiony w dokumentacji projektowej oraz STWiORB – jako załącznik nr 9 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.07.2020 | 12:00


» Location

ul. Lecha 12
Tczew 83-110
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Tczew
ul. Lecha 12
Tczew 83-110
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in