Usługa kontroli i monitoringu prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy GESUT oraz utworzeniem baz BDOT500 dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w zakresie dotyczącym powiatu radzyńskiego – etap IV

» Notice description

Przedmiot zamówienia obejmuje monitoring przebiegu oraz kontrolę techniczną prac wykonywanych w ramach zamówienia dotyczącego utworzenia inicjalnych baz GESUT oraz utworzenie baz BDOT500 dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w zakresie dotyczącym powiatu radzyńskiego – etap IV, które w szczególności polegać będą na:
a) utworzeniu inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych GESUT, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT oraz krajowej bazy GESUT;
b) utworzeniem bazy BDOT500 zgodnej z pojęciowym modelem danych BDOT500, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej;
Wymieniony zakres przypisany jest trzem jednostkom ewidencyjnym, tj.:
a) 061501_1 m. Radzyń Podlaski;
b) 061502_2 gm. Borki;
c) 061507_2 gm. Ulan Majorat;
Szczegółowy zakres usługi stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 10:30


» Location

Plac Potockiego 1
Radzyń Podlaski 21-300
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Powiat Radzyński w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim
Plac Potockiego 1
Radzyń Podlaski 21-300
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in