Dostawa wyrobów medycznych z podziałem na 2 zadania

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wyrobów medycznych z podziałem na 2 zadania.

1.1. Specyfikację asortymentowo- ilościowo-cenową i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określają Załączniki od Nr 2/1 do
Nr 2/2 do SIWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 09:30


» Location

ul. Św. Józefa 53-59
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
ul. Św. Józefa 53-59
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in