Dostawa artykułów higienicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów higienicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, w asortymencie, ilości
i o wymaganiach określonych w Załączniku nr 4 do SIWZ. Zamówienie jest podzielone na części, zwane dalej „Pakietami”. Liczba Pakietów: 2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 4 do SIWZ. Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 11:00


» Location

Al. Piłsudskiego 11
Łomża 18-404
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11
Łomża 18-404
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in