Dostawa różnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Fachowcy w swojej branży”

» Notice description

3.2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnego sprzętu w ramach projektu: „Fachowcy w swojej branży” – w podziale na 39 części (zadań).
3.3. Ogólny jak i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w rozbiciu na poszczególne części znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego.
3.4. Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany.
3.5. Miejscem dostawy sprzętu dla poszczególnych części postępowania są właściwe placówki oświatowe wskazane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.07.2020 | 09:00


» Location

ul. Głowackiego 51
Brzesko 32-800
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Starostwo Powiatowe w Brzesku
ul. Głowackiego 51
Brzesko 32-800
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in