„Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi dla rowerów wzdłuż ul. Bunscha od ul. Czerwone Maki do ul. Babińskiego” w ramach zadania pn.: Program Budowy Ścieżek Rowerowych.

» Notice description

1. Opis przedmiotu zamówienia: a)Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej dla budowy drogi dla rowerów wzdłuż ul. Bunscha od ul. Czerwone Maki do ul. Babińskiego w ramach zadania pn.: Program Budowy Ścieżek Rowerowych. b) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą zakresu rzeczowego z załącznikami (załącznik nr 6 do SIWZ) oraz istotnych postanowień umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). 2. Minimalny okres gwarancji jakości wynosi 24 miesiące. Maksymalny, realny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Oferty zawierające okres gwarancji mniejszy niż 24 miesięcy zostaną odrzucone. 3.Termin wykonania zamówienia: do dnia 05.07.2021 r.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.07.2020 | 10:00


» Location

Centralna 53
Kraków 31-586
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Centralna 53
Kraków 31-586
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in