Dostawa rękawic

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa na zamówienie Zamawiającego rękawic. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – cenowy.
2. Asortyment będący przedmiotem zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania w placówkach ochrony zdrowia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 186) oraz być zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 12:00


» Location

ul. Warszawska 30
Olsztyn 10-082
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Accessories

» Buyer data

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
ul. Warszawska 30
Olsztyn 10-082
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Clothing, footwear, bags, accessories category published on OnePlace in last 10 days.