Dostawa zasuwy DN300 dla TAURON Wytwarzanie S.A.

» Notice description

Prosimy o złożenie oferty cenowej w drugiej rundzie RFX z uwzględnieniem maksymalnego upustu cenowego na:

1.ZASUWA DN300 FIG.630.030.04.2e PŁASKA KWADRATOWA szt.5.
Uwagi:
T=120°C,
Medium- pył(popiół lotny)
Numer katalogowy zasuwy - 1.EM.063.38.

2. ZASUWA DN300mm 1.630-04/II szt.5.
Uwagi:
T=120°C,
Medium- pył(popiół lotny)
Numer katalogowy zasuwy-1.EM.063.04/II.

Właścicielem dokumentacji w/w zasuw jest firma Energo-Mar.
----------------------------------
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na produkt równoważny.

Za produkt równoważny należy rozumieć taki, który będzie posiadał takie same wymiary , parametry techniczne a jakość wykonania i materiały będą nie gorsze niż produktu oryginalnego.

W przypadku zaoferowania produktu równoważnego proszę o wypełnienie oświadczenia o produkcje równoważnym (Załącznik nr 1) i dołączyć do oferty.
---------------------------------------

1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP magazyn Zamawiającego wg. Incoterms 2010 – TAURON Wytwarzanie S.A.– Oddział Elektrownia Łaziska, ul. Wyzwolenia 30,43-170 Łaziska Górne.
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- towar musi być fabrycznie nowy.

2. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego w opisie zapytania.

3.Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na jej podstawie system przelicza łaczną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.

4. W zakładce dokumenty znajduje sie podręcznik Oferenta.

5.Zastrzezenia Zamawiającego:
5.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
5.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.07.2020 | 12:00


» Location

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Category assortment

  • Fittings

» Buyer data

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in