Świadczenie usług w zakresie całodobowego dozoru obiektów ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Zielona Góra

» Notice description

Przedmiot zamówienia:
Świadczenie usług w zakresie całodobowego dozoru obiektów ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Zielona Góra

Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.08.2020 | 09:00


» Location

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostarczonego przez ePUAP i udostępnionego na miniPortalu, ., 00-000, .


» Category assortment

  • Other

» Buyer data

ENEA Operator Sp. z o.o., Strzeszyńska 58, 60-479, Poznań, 7822377160, 300455398


» Contact details

Available after sign in

Sign in