Wykonanie remontu pierwszego piętra w budynku C Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pierwszego piętra w budynku C Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Szturmowej 1/3 w Warszawie, obejmującego roboty ogólnobudowlane, elektryczne i sanitarne, zwane dalej łącznie „robotami”, zgodnie z Dokumentacją Opisowo-Techniczną stanowiącą załącznik nr 6 do SIWZ. W skład Dokumentacji Opisowo-Technicznej wchodzi dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową realizację robót określonych w Dokumentacji Opisowo-Technicznej oraz wszelkie niezbędne czynności mające na celu prawidłowe wykonanie zadania, w tym w szczególności:
1) wykonanie wszystkich prac przewidzianych w Dokumentacji Opisowo-Technicznej,
2) dostawę wszystkich niezbędnych materiałów,
3) poprawienie ewentualnych błędów lub niedociągnięć w Dokumentacji Opisowo-Technicznej – w przypadku ich stwierdzenia,
4) wykonanie przy użyciu własnych materiałów prac nie przewidzianych w Dokumentacji Opisowo-Technicznej, które okażą się konieczne do prawidłowego wykonania zadania,
5) sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.07.2020 | 12:00


» Location

Szturmowa 1/3
Warszawa 02-678
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Uniwersytet Warszawski - Wydział Zarządzania
Szturmowa 1/3
Warszawa 02-678
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in