Budowa placu składowego wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą na obszarze Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego w Gdańsku

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest budowa placu składowego wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą na obszarze Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego w Gdańsku. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: plac składowy - plac północny, zbiornik: ppoż., zbiornik retencyjny na wodę deszczową z terenów utwardzonych, utwardzenie terenu, drogi wewnętrzne, tymczasowa droga pożarowa, przyłącza: wodociągowe i kanalizacyjne, instalacje przelewów awaryjnych, zewnętrzne instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, deszczowa, przelewu awaryjnego, wewnętrzne linie zasilające 0,4 kV, linia oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia terenu.
Z pełną dokumentacją postępowania, w tym SIWZ i załącznikami, można zapoznać się pod adresem wskazanym w sekcji I punkcie I.4 Ogłoszenia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.07.2020 | 12:00


» Location

Żaglowa 11
Gdańsk 80-560
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.
Żaglowa 11
Gdańsk 80-560
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in