dostawa nici (szwów) chirurgicznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nici (szwów) chirurgicznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku w podziale na 13 pakietów:
Pakiet nr 1. SZWY MONOFILAMENTOWE NIEWCHŁANIALNE
Pakiet nr 2. SZWY CHIRURGICZNE, STERYLNE, NIEWCHŁANIALNE, PLECIONE, POLIESTER
Pakiet nr 3. SZEW CHIRURGICZNY, WCHŁANIALNY, WIELOWŁÓKNOWY, POWLEKANY, WYKONANY Z KWASU POLIGLIKOLOWEGO
Pakiet nr 4. NITKA PODWIĄZKOWA PLECIONA NIEWCHŁANIALNA
Pakiet nr 5. NITKA PODWIĄZKOWA PLECIONA WCHŁANIALNA, POWLEKANA, WYKONANA Z KWASU POLIGLIKOLOWEGO
Pakiet nr 6. TKANINA DZIANA Z UTLENOWANEJ NIEREGENEROWANEJ CELULOZY, O pH 2,2-4,5 POSIADAJĄCA UDOKUMENTOWANE WŁAŚCIWOŚCI
Pakiet nr 7. WOSK CHIRURGICZNY
Pakiet nr 8. SZEW DO ODBARCZANIA (SZEW ANTYEWENTRACYJNY) TYPU VENTROFIL
Pakiet nr 9. SZEW CHIRURGICZNY, WCHŁANIALNY, WIELOWŁÓKNOWY, POWLEKANY, WYKONANY Z KWASU POLIGLIKOLOWEGO
Pakiet nr 10. SZEW CHIRURGICZNY, WCHŁANIALNY, MONOFILAMENT, POLIDIOKSANON.
Pakiet nr 11. SZWY CHIRURGICZNE, STERYLNE, WCHŁANIALNE, MONOFILAMENT, poli(glikolido-co-kaprolakton)
Pakiet nr 12.SZWY CHIRURGICZNE, STERYLNE, NIEWCHŁANIALNE, PLECIONE, POLIESTER POWLEKANY SILIKONEM
Pakiet nr 13. TAŚMY RETRAKCYJNE

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i szacunkowe ilości zawiera Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załączniki nr 2 do SIWZ.
3. Zaoferowane produkty muszą posiadać niezbędne atesty, certyfikaty CE i deklaracje zgodności.
4. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679) – jeżeli dotyczy.
6. Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania techniczne zawarte w SIWZ, a poszczególne parametry techniczne powinny wynikać z dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 10:00


» Location

ul. Armii Krajowej 105/106
Malbork 82-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o.
ul. Armii Krajowej 105/106
Malbork 82-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in